Durrenbäcken, Kullafallen 7 forsar (Klimpfjäll)

Start: Klimpfjälls alpina anläggning

Längd: 3km

Nivå: Lätt/medel

Parkering: Klimpfjälls alpina anläggning

Följ elljusspåret till ”Trollstigen” som är utmärkt med troll. Följ stigen som leder till Kullafallet. Stigen forsätter sedan norrut längs Durrenbäcken. Där följer ytterligare 6 forsar.  Efter sista forsen går stigen tillbaka mot elljusspåret och den alpina anläggningen. Det finns rastplatser längs stigen. En mycket fin halvdagstur som under varma sommardagar bjuder på fina badmöjligheter i de naturliga grytformationerna i bäcken.

Webbplatsen gjord med Moln8 publicering