WilhelminaWinterWeekend

10 feb
Wilhelmina Wionter Weekend
10 feb
WilhelminaWinterWeekend

Årets WWW-helg blev komprimerad och corona-anpassad så som även föregående år.
En iskyrka byggdes dock och några mindre event tog plats. Nu hoppas vi alla på en sprakande comback för WWW-helgen 2023.

 

Kontakta oss

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Kontakt