Klöverfjällsstugan

LÄngd: ca 9 km tur och retur

Höjdskillnad: 600 m

En fin dagstur med möjlighet att bestiga Klöverfjällstoppen 1303möh.

Leden börjar i slutet av Fjällvägen. Leden är markerad som vinterled med kryss och spångad över myren. Sen inne i fjällbjörksskogen blir det lite blötare och det är några små bäckar att korsa. Uppe på platån syns stugan tydligt. Stugan är utrustad med kamin, dass, bord och bänkar.

Vill du göra en topptur upp på Klöverfjället forsätter du förbi stugan och rundar fjället. Gå längs kammen mot toppen.

Samma väg tillbaka. Det finns även en kryssmarkerad sommarled på östrasidan om Kvissleån men den är otydlig och kan vara blöt bitvis.

Webbplatsen gjord med Moln8 publicering