Konstvägen sju älvar

Konstvägen sju älvar i Dorotea & Åsele kommun

Av konstvägens 13 konstverk finns fyra av dessa att bevittna i Dorotea kommun, längs vägen mellan Dorotea och Borgafjäll och två stycken i Åsele kommun. 

I Borgafjäll invigdes den trettonde och sista konstverket ”Återkomst”, skapat av konstnären Monica L Edmondson den 17 augusti 2013. Glaset är format utifrån den ram av en samisk trumma som hittades i en myr inom Voernese sameby.

Återkallelse

Konstverket invigdes den 14 juli 2004 och finns i byn Ormsjö i nära anslutning till byns affär. Konstnären har skapat sitt konstverk med utgångspunkt från den tragiska händelsen när 14 personer drunknade den 12 maj 1936 på väg hem från ett avslutat flottningsarbete. Tanken med konstverket som består av två bönepallar i marmor är att man ska kunna knäböja och reflektera över denna tragiska händelse. En flytande boj är placerad ute vid den plats där olyckan inträffade. Det finns även två bildcollage upphängda vid Ormsjödalens affär.

Konstnär: Monika Larsen Dennis

Himmelsmöte

Här på den plats där fjällvråken dansade föddes idén till det avrundade rum som likt ett jättelikt fågelägg reser sig ute bland stenbumlingarna på kalhygget. En öppning i betongskalet bjuder oss att stiga in i den 17 ton tunga och klassiskt rena formen. Utanför lämnas den sargade naturen, ögonen finner vila i den välvda salen där väggarna tonar från havets blå till himmelens. I den cirkelrunda öppningen ovanför ser vi molnen vandra, det outgrundligt blå eller kanske en dansande fjällvråk. Konstverket invigdes den 23 oktober 1998 och finns placerat på en liten kulle, 55 km väster om Dorotea och 5 km väster om byn Högland.

Konstnär: Solfrid Mortensen

Ett ljusfenomen

Konstverket ingivdes den 23 oktober 1998 samma datum som invigningen av konstverket ”Himmelsmöte”. På en kalhuggen sluttning vid Storarksjön står Olof Tällströms 300 meter vida ring av stolpar. Varje stolpe är försedd med en strålkastare, tillsammans spelar de 32 ljuskällorna upp en illuminerad föreställning som kastar sina reflexer i den långsträckta sjön. Det finns även en rastplats som är placerad efter vägen där du kan stanna och beskåda konstverket.

Konstnär: Olof Tällström

Återkomst

Utgångspunkten till konstverket finns i området kring Borgafjäll. Valet av materialet sten representerar det heliga fjället Borgahällan och där finns taksilhuetten av Ralph Erskines Hotell Borgafjäll. Framförallt vill konstnären lyfta fram den historia och de berättelser som hör till det lokala samiska kulturarvet. Samer har funnits i området under lång tid och glaset är format utifrån den ram av en samisk trumma som hittades i en myr inom Voernese sameby.
Vem gömde trumman där, under vilken tid och varför? 

Invigningen av det 13:e konstverket genomfördes i Borgafjäll 17 augusti 2013. Där finns även en informationstavla om konstverket både på svenska och sydsamiska.

Konstnär: Monica L Edmondson

Poem

Ett stycke ut i sjön Skinnmudselet strax väster om Fredrika, där landskapet spricker upp med storslagna utsikter mot de stigande konturerna i nordväst, reser sig ett ensamt klippblock upp genom vattenytan. Ovanpå den lite kantigt formade stenen balanserar en drygt tre meter hög och rikt förgrenad renhornsliknande figur i gjuten brons. Från en liten stenbumlingsbeströdd utvidgning av vägbanken, som löper genom sjösystemen, tecknar sig skulpturen mot en storslagen fond av tät granskog och allt resligare bergsmassiv. Eftersom vattennivån i selet varierar beroende på regleringar förändras såväl avståndet mellan betraktare och konstverk som verkets synliga volym över vattenytan. Och om vintern när isen tjocknat öppnas möjligheten för en promenad ända fram.

Konstnär: Sigurdur Gudmundsson

Laddplats

Fulla av knastrande elektricitet från de stora energikällorna i norr kommer med bestämda steg två kraftledningar trampande genom det skogbeklädda bergslandskapet längs en uthuggen gata i den täta vegetationen. Ett par kilometer väster om byn Hammar i Åsele kommun möter ledningarna Konstvägen. Men i stället för att bara korsa vägen och fortsätta söderut viker den ena av de två ledningarna av och utför en avledande manöver i form av en cirkelliknande figur på en öppen plats invid vägen innan den med raka språng försvinner mot elektricitetstörstande motorer, maskiner, lampor, brödrostar och kaffebryggare i Sverige och världen.

Konstnär: Mikael Richter

Kontakta oss

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Kontakt