Norgefararleden (med en Loop)

En flerdagars vandring med historisk anknytning

Längd: ca 100 km (längsta sträckan mellan Klimpfjäll och Tjåkkelestugan)

Start och parkering: Vid Klimpfjälls alpina anläggning

Stugor med övernattningsmöjligheter längs leden:

(Durronskalet) rastskydd

Tjåkkele 6+4 bäddar

Åtniken 6+ 12( på loftet) bäddar

Ljusliden 13+2 bäddar

Skible 4 bäddar

Pris: 100kr/dygn

Mer information om stugorna:
http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/Sv/djur-och-natur/friluftsliv/stugor-i-fjallen/Pages/default.aspx

Klicka här för PDF-karta

Ända sedan förhistorisk tid har människor på båda sidor om fjällkedjan haft kontakt och idkat handel med varandra. Än idag kan man följa flera av dessa "norgefararleder".  Lederna användes också ofta av samerna vid sina flyttningar mellan sommar- och vinterbete. Nybyggarna i Kultsjödalen åkte till de norska handelsplatserna Kroken och Mosjöen. Handelsfärderna till Norge gick vanligen 2 gånger per år med häst och släde. En färd före jul och en färd i mars/april när ripjakten var avslutad och skaren ännu bar. Ibland gjorde man också en tur till den norska marknadsdagen, tiendebyttet, i september. Då fick man bära packningen på ryggen, klövja hästen eller använda en liten träsläde som hästen kunde dra.

Norgefarargården ligger i hjärtat av Klimpfjäll och du se den på vänster sida av vägen på upp mot Klimpfjälls alpina anläggning.

Norgefarargården i Klimpfjäll är ett av Vilhelminas skyddade byggnadsminnen, uppförd på 1800-talet och med en fantastisk utsikt över Kultsjön. Gården fungerade under lång tid som gästgiveri för de bönder som åkte med sina foror på handelfärder till Norge. I dag finns en servering på gården och du kan även köpa hemslöjd av högsta kvalitet. 

Efter en fin vandring genom fjällbjörksskogen från Klimpfjällsliften kommer det mer dramatiska Durrenskalet, till vänster ligger västra Fjällfjället och Durrenpikens topp 1286 m.ö.h syns tydligt. I dalen finns en rastkoja som är öppen vid den turkosfärgade sjön Durrienjaure. Leden fortsätter mot Tjåkkele och Ransarån. Tjåkkelestugan ligger fint vid ån, stugan är nyrenoverad och fin.

Från Tjåkkele blir det en fin vandring på sandåsar genom Remdalen. Efter 6- 7 km kan du välja att ta leden mot Åtnikstugan och Ramdalens sameviste eller gå in i Norge och Harvasdalen. Leden är otydlig på norska sidan och Harvasstugan är inte öppen för besök. 

Lätt vandring fram till Åtnikstugan. I den kalkrika fjällmiljön finns en spännande flora. Här kan du se bland annat fjällsippa och isvedel. Från Åtniken till Vardofjäll vandrar du genom fjällbjörkskog som fortsätter på högre höjd mot Ransaren. 

Leden passerar en stuga nere vid Ransaren. I den stugan bodde Gustav Andersson året runt fram till 2007 då han förolyckades i en snöstorm. Han levde på jakt och fiske. Gustav en kändprofil bland de fiskare som övernattade i Ljuslidens stuga. 

Ransaren och dess tillflöden Ransarån är källan till Ångermanälven och är känd för sina fina rödingar, fiskekort köper du hos Länsstyrelsen, natureit.se. Särskilda bestämmelser längs Ransarån.

Från Ljusliden går leden vidare mot Tjåkkele parallellt med Ransarån. Övernattnings möjlighet finns i Skiblekojan som ligger ca 10km från Ljusliden, den ligger en bit från leden vid ån. Tillbaka till Tjåkkelestugan. Här går det en led ner mot Vildmarksvägen, Stekkenjokk eller så fortsätter du via Durronskalet tillbaka till Klimpfjäll.