Sagavägen

Sagavägen

Sagavägen är en bilväg med kontrastfylld natur och en intressant kultur med genuina upplevelser.

Ursprungligen var det den norska Helgelandskustens många historier och sägner som gav upphov till namnet på denna väg mellan Norge och Sverige. Men i verkligheten framstår hela Sagavägen som en äventyrlig historia med både spänning, variation och romantik.

Vägen har verkligen allt en bra historia bör innehålla; till en början väcker den förväntningar, håller konstant intresset uppe och slutar lyckligt oavsett från vilket håll du kommer.

Längs med Sagavägen finns rastplatser och sagostigar som väcker och lockar fantasin hos både vuxna och barn. Sagorna ges liv av diverse målningar, skulpturer och texter längs vägen. Bli inte förvånade om du ser näcken spela i en bäck längs vägen eller vittror dansa i skogsbrynet.

Sagavägen (norska: Sagaveien) är internationell turistväg som går mellan Brönnöysund vid norska Atlantkusten till Örnsköldsvik.

Med start vid Norrlandskusten går Sagavägen längs länsväg 348 mellan Örnsköldsvik och Åsele för att sedan följa riksväg 90 till Vilhelmina. Därifrån löper vägen gemensamt med Vildmarksvägen till Stalon för att vika av mot Dikanäs och sedan längs länsväg AC1088 via Kittelfjäll till gränsen vid Skalmodal.

I Norge följer vägen vägarna 804, 73 och 76 och går genom Hattfjelldal och Troförs med slutmålet Brönnöysund vid Helgelandskusten.

Att göra längs Sagavägen

Kyrkstaan i vilhelmina sommar och semester

Vitterhuset

Vitterhuset ligger i byn Östernoret, cirka 12 km utanför Åsele tätort. Det består av enorma stenblock som bildar en väldig husliknande grottformation som liknar ett hus, och har legat så sedan istiden. Den fantasieggande stenformationen har givit upphov till sägnen om Vittra, som ska husera i grottan under klippblocken.

Hembygdsområdet i Åsele

Åsele hembygdsområde består av 17 byggnader, däribland kyrkobystugorna som rymmer omkring 50 olika utställningar. Bland annat innehåller stugorna ett klädmuséum, folkdanslagets minnesrum, en utställning om samernas historia i kommunen och ett postmuséem. 

Under året står hembygdsområdet också värd för olika evenemang, bland annat julmarknaden, vintermarknaden och rikskända Åsele Marknad.

Vilhelmina

Vilhelmina kommun motsvarar en yta som är lika stor som Blekinge och Hallands län tillsammans – men med endast ca 6 700 invånare.

I kommunen finns två fjälldalar med skidlyftsystem i Kittelfjäll och Klimpfjäll och ca 170 mil skoterleder.

Fram till 1804 hette tätorten Volgsjö (Vualtjere på samiska). Namnet betyder avfärd och sjö. Namnet Vilhelmina togs för att ära dåvarande drottningen Fredrika Dorotea Wilhelmina av Baden.

I byn Malgovik, ca 2 mil nordväst om Vilhelmina, uppmättes 13 december 1951 svenskt köldrekord på -53 grader celsius.

Hundspann

Att nedbäddad i renskinn färdas över frusna myrar med frostklädda tallar, över tjärnar och älvar, upp till bergstoppar, genom en trolsk och varierande lappländsk natur kan inte beskrivas som annat än poetiskt. Att avsluta dagen med hettande kinder och harmoni i själen vid en värmande eld, är vad livet borde handla om.

Dikanäs

I småorten Dikanäs sjuder det av aktiviteter, mycket tack vare bygdens långa tradition av föreningsliv. Det finns en aktiv bygdeförening som genomför många uppskattade arrangemang som bagarstugans dag, pizzakvällar, notdragning samt en höstmarknad i samarbete med lokala företag och föreningar.

Camping och stugby finns tre kilometer från byn och här finns även kommunens äldsta kvarvarande kyrka inom Vilhelmina-Stensele pastorat. Sagavägen passerar också genom Dikanäs.

Kontakta oss

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Kontakt