Sagostig Kittelfjäll

Längd: 3 km

Nivå: Lätt

4 km öster om Hotell Kittelfjäll svänger ni ner mot ån. Där hittar ni parkeringsplats samt två grillplatser.  

Med början vid Sågforsen i Tvärån går en stig västerut längs Vojmån, över en hängbro och vidare till Rödstenskullarna som är en geologiskt intressant plats. Här trivs inte många växter då berggrunden, som består av bergarterna olovin och serpentin, är ultrabasisk. Stigen går sen tillbaka till Sågforsen. Längs stigen finns målade sagofigurer och informationstavlor som berättar om Vojmådalen.
 

Rödstenskullarna

Rödstenskullarna

Webbplatsen gjord med Moln8 publicering