Sagostig Kittelfjäll

3 km

Enkel vandring

Ca 4km från Hotell Kittelfjäll på väg mot Dikanäs svänger ni ner mot ån - skyltat sagogstigen - där hittar ni parkering samt två grillplatser. Här finns även möjlighet till fiske. 

Med början vid Sågforsen i Tvärån - går en stig västerut längs Vojmån över en hängbro och vidare till Rödstenskullarna, som är en geografiskt intressant plats, och tillbaka till Sågforsen. Längs stigen finns målade sagofigurer och informationstavlor som berättar om Vojmådalen.