South Lapland Intresseförening (SLIF) är turistföretagens organisation i regionen för kommunerna Strömsund, Dorotea, Åsele och Vilhelmina. SLIF bildades för att påverka inom Destination South Lapland (DSL) som är regionens destinationsbolag som ägs gemensamt av kommunerna: Strömsund, Åsele, Dorotea och Vilhelmina och drivs som aktiebolag. SLIFs styrelse består av två representanter från varje kommun för att nå så bra bredd som möjligt. Syftet med SLIF är i första läget att påverka och lyfta fram medlemmarnas åsikter och erfarenheter inom DSL. Vi finns representerade i Huvudstyrgrupp (INTILL) samt Styrgrupp (DSL) och Operativ Samverkansgrupp (DSL) för att föra medlemmarnas talan. Vi finns även representerade i Flygråd och Strategiska Rådet (Region Västerbotten) med målet att förbättra tillgänglighet, transport och kommunikation. Det finns en stor möjlighet att påverka som medlem i SLIF. Vi har direktkontakt med DSL, turistbyråer, politiker och tjänstemän. Några frågor som vi i SLIFs styrelse driver just nu handlar om tillgänglighet (produkter, transport, digital information och information på plats) och infrastruktur (Te.x vägar, vandrings-, skoter-, cykel- och kanotleder) eftersom vi upplever det som de största hindren för tillväxt och fortsatt produktutveckling. Vad är dina viktigaste frågor? Det är du som kan din verksamhet och dina gäster bäst.

Bli medlem

Styrelse SLIF 2016/2017
Ordförande Emil Niklasson, Åsele
Vice ordförande Anders Sallnäs, Vilhelmina
Sekreterare Kristina Stenvall, Strömsund
Kassör Kim Victorin 
Ida Collin, Strömsund
Roger Vikström, Vilhelmina
Mikael Kraft, Dorotea
Ingrid Hartl, Åsele

Medlemsavgift
Engångskostnad 2 000 :-
Årsavgift 100 :-/år
Bankgiro nr: 296-5739
Swish: 1 234 945 275

 

Hur vi driver och vilka frågor vi driver för att utveckla besöksnäringen är ofta det som är den avgörande skillnaden mellan framgångsrika och mindre framgångsrika destinationer. Vissa frågor som Destination South Lapland arbetar med är kortsiktiga medan andra kräver en stor uppslutning bakom en fråga under lång tid för att lösa. I den del av Sverige som vi verkar i har vi inga stora aktörer som kan driva igenom frågor på egen hand. Det är därför extra viktigt att vi arbetar tillsammans. Som medlem i Destination South Lapland har du möjlighet att direkt påverka vilka frågor ditt destinationsbolag arbetar med. Om du inte vill vara den som driver frågor är det ändå viktigt att du genom ditt medlemskap står bakom och stödjer utvecklingen av besöksnäringen.

 

South Lapland Intresseförenings styrelse består av 8 medlemmar, två från varje kommun som tillsammans driver de frågor som är viktiga för medlemmarna. Styrelsemedlemmarna finns representerade i styrgrupperna som bestämmer verksamheten för INTILL –projektet som drivs av Destination South Lapland just nu. De finns även representerade i flygrådet och det strategiska rådet för Region Västerbotten. Destination South Lapland är medlemmar i Västerbottens Turism och Jämtland Härjedalen Turism.

 

Bli medlem du också! Tillsammans kan vi verka för att fler besökare ska komma till oss! Fler gäster betyder större intäkter, tillväxt och arbete!

 

Kontakta oss på slif.styrelsen@gmail.com eller rasmus.westerberg@southlapland.com om du har några frågor.

 

Välkommen! 

 

Webbplatsen gjord med Moln8 publicering