Kittelfjäll topptur

Lebnjiesnjuenie

Längd. 900m

Höjdskillnad: 200m

Svårihetsgrad: svår

Parkering: Ca 2,5 km väster om Kittelfjäll på höger sida.

Parkera vid ”Klätterstigen”. 

Nu börjar en spännande och brant vandring upp till Lebnjiesnjuenie.  Det finns även en 300m lång Klätterstig en  Via Ferrata led.

Via ferrata På italienska betyder det  ungefär "järnväg"  Via Ferrata är en klätter/vandringsled i brant terräng vars framkomlighet underlättats genom dragning av vajer och, eventuellt, placering av konstgjorda steg och grepp. Ibland kan stegar förekomma.

Från toppen av Lebnjiesnjuenie  Går det att fortsätta längs hela Kittelfjällkammen upp på Kittelfjälls västra topp. Samma väg tillbaka eller från Kittelfjälls toppen ner via lift mot Hotell Kittelfjäll.

Webbplatsen gjord med Moln8 publicering