Sagostig Kittelfjäll

3 km

Enkel vandring

Ca 4km från Hotell Kittelfjäll på väg mot Dikanäs svänger ni ner mot ån - skyltat sagogstigen - där hittar ni parkering samt två grillplatser. Här finns även möjlighet till fiske. 

Med början vid Sågforsen i Tvärån - går en stig västerut längs Vojmån över en hängbro och vidare till Rödstenskullarna som är en geografiskt intressant plats. Här trivs mycket få växter då berggrunden som består av bergarterna olovin och serpentin är ultrabasisk. Stigen går sen  tillbaka till Sågforsen. Längs stigen finns målade sagofigurer och informationstavlor som berättar om Vojmådalen.
 

Rödstenskullarna

Rödstenskullarna

Webbplatsen gjord med Moln8 publicering