Skrönor från en ljugarbänk

Skrönor från en ljugarbänk. Musik- och berättarföreställning av och med Greger Ottosson. En man - en röst - ett munspel och en massa skrönor, kaffe och bröd. Du kan inte få en trevligare kväll!
Lördag den 27 maj kl. 19.00 på Skrivargården i Marsliden.
Arrangörer: ABF VIlhelmina, Riksteatern och Skrivargården i Marsliden.

Epost info.vilhelmina@abf.se
Webb http://www.abf.se/Distrikt-och-avdelningar/ABF-Vasterbotten/ABF-Mitt-i-Lappland/Vara-Kontor/Vilhelmina/
Pris 100 SEK
Plats Marsliden