Fatmomakke

Fatmomakke kyrkstad

Fatmomakke Kyrkstad är den mest framträdande samiska kyrkstaden i landet. Platsen har haft och har fortfarande en stor betydelse som en andlig och mångkulturell mötesplats i Norrlands inland, med kontinuitet från 1700-talet fram till idag. Kyrkstaden har även ett stort symbolvärde och stor betydelse för den samiska traditionen, d.v.s. det immateriella samiska kulturarvet.

De äldsta byggnaderna i Fatmomakke är från slutet av 1700-talet, även om det flesta byggnaderna som finns kvar är från 1800- och 1900-talet. Det finns även spår från äldre byggnader som idag är skyddade.

Fatmomakke består av kåtor, stugor, bodar och kyrka. De centrala byggnaderna i kyrkstaden är den ståtliga vita kyrkan, den öppna kyrkstugan och frälsningsarméns börnekåta.

Fatmomakke ligger tolv mil nordväst om Vilhelmina. Orten växte ursprungligen upp kring Fatmomakke kyrka när samer och nybyggare bosatte sig i närheten av kyrkan. Kyrkstaden fick status som kulturreservat den 23 juni 2014.

Om du sommartid vill gå den guidade turen i Fatmomakke, boka genom Vilhelmina Turistbyrå på +46(0)940-39886 eller turist@vilhelmina.se.

Cafét och kiosken i Fatmomakke är öppen från midommar t.o.m. 31 aug samt stundvis i september. Om det inte är öppet finns det affär och restaurang 20 km västerut eller österut längs Vildmarksvägen i Klimpfjäll respektive Saxnäs.

Kyrkstaan i vilhelmina sommar och semester

Kyrkobyggnad uppförd 1884

Fatmomakke kyrkplats tillkom omkring 1790 för att tillgodose fjällsamernas behov av gudstjänster under sommaren och blev en utgångspunkt för den tidiga samiska föreningsrörelsen i början av 1900-talet.

Klicka här för att läsa mer om Fatmomakke kyrka.

Kyrkstaan i vilhelmina sommar och semester

Sydsamiska kåtor och stugor

En visningskåta hålls öppen för besökare och i en kyrkstuga visas utställningen Att mötas i Fatmomakke.

Klicka här för att läsa mer om Fatmomakke kyrkstad.

Lapp-Lisas bönekåta

År 1947 byggdes en bönekåta som bekostades av Anna-Lisa Öst, mer känd som Lapp-Lisa. Kåtan invigdes på midsommarhelgen. Då fick den ta emot inte mindre än 190 personer på en och samma gång.

Klicka här här för att läsa mer om Anna-Lisa Öst.

Vandra i Marsfjällen

Marsfjällets naturreservat bildar ett obrutet vildmarksområde som sträcker sig från kalfjäll och fjällbjörkskog till högt belägna myrplatåer och urskog.

I reservatet finns många markerade vandringsleder och skogsstigar genom den hänförande naturen till storslagna vyer över fjällvärlden. Här finns bl.a. kommunens högsta topp, Marsfjället, 1590 meter över havet.

Klicka här för att läsa mer om Marsfjällets naturreservat.

Turistinformation

Kontakta Vilhelmina turistinformation för att boka guide och få mer information om Fatmomakke.

Vilhelmina Turistinformation

Telefon: +46(0)940-39886

E-post: turist@vilhelmina.se

Besöksadress: Tingsgatan 1, 912 33 Vilhelmina

Öppettider: Vinter Mån-fre 10-16

Sommaren 2021 är Turistinformationen stängd för fysiska besök. Utanför Turistinformationen finns ett tält där ni kan hämta broschyrer dygnet-runt. Ni kan alltid nå oss på telefon 0940-398 86 mellan 10-16 mån-fre, eller skicka ett mail till turist@vilhelmina.se. Vi jobbar mobilt i sommar så vi finns på olika platser runtom i kommunen.

Turistinformation för: Vilhelmina, Saxnäs, Kittelfjäll, och Klimpfjäll.

Kontakta oss

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Kontakt