Naturreservat och Nationalparker i Södra Lapland värda ett besök

Naturreservat och Nationalparker

Under de senaste 100 åren har naturområden, arter och naturliga landskap försvunnit eller förstörts i en rasande fart. I Södra Lappland finns det mängder med fina bevarade områden som är skyddade på olika sätt idag och väl värda ett besök. Det finns olika sätt att skydda naturliga miljöer idag. Det vanligaste är genom att bilda ett naturreservat. Ett naturreservat har ofta ett eller flera specifika syften. Det kan vara att skydda en enskild art eller speciell natur eller annat. Ofta är detta områden med väldigt speciell natur och väl värda ett besök.

 

Kyrkstaan i vilhelmina sommar och semester

Björnlandets Nationalpark

I Sverige finns det 29 olika nationalparker. I södra Lappland finns det en nationalpark. Björnlandets nationalpark.  Nationalparken ligger utanför Fredrika i Åsele Kommun och bildades 1991 men utvidgades 2017. Det har ett unikt skogslandskap med väldigt gammal urskog, sjöar och djupbranter. Här finns en väldigt stor artrikedom och ett rikt fågelliv. För det som vill vandra i Björnlandet så finns det fantastiskt fina vandringsleder. Det finns också två nya timmerstugor för den som vill övernatta. Att björnlandet är en nationalpark betyder att all natur och djurliv är helt fredad och här finns väldigt liten mänsklig påverkan.

Kyrkstaan i vilhelmina sommar och semester

Blaikfällets Naturreservat

Blaikfjället ligger på gränsen mellan Dorotea kommun och Vilhelmina kommun. Fjället ser man från nästan vart man än är i Vilhelmina samhälle om man tittar i fjärran över Volgsjön. Det är relativt enkelt att ta sig till blaikfjället. Från Dorotea tar man vägen mot Borgafjäll och svänger av till höger mot Sagatun i byn Avaträsk. Frå Vilhelmina svänger kör man mot Saxnäs/Klimpfjäll och svänger vänster vid Laxbäcken mot Sagatun. På Blaikfjället finns ett av Sveriges största myrkomplex och har ett unikt fågelliv. Det går fina vandringsleder över Blaikfjället. Ett bra alternativ är att starta vid parkeringen i Sagatun och följa vandringsleden mot sjöarna. Förutom det fina landskapet finns här mängder med fåglar och är ett bra hjortronställe. Blaikfjället är förutom ett naturreservat även ett ransarområde, vilket innebär att det är ett skyddat fågelområde samt ett natura 2000 område. Det finns gott om vindskydd där man kan fika utefter de markerade vandringslederna men ingen stuga om man vill övernatta.

Kyrkstaan i vilhelmina sommar och semester

Bjurälvens Naturreservat

Bjurälven Naturreservat är utsedd till Sverige mest spännande naturreservat. Bjurälvens och Korallgrottans naturreservat utger ett helt unikt område med kartstlandskap. Karst är en väldigt annorlunda landskapstyp och utgörs av en kalkrik bergrund. På grund av den speciella bergrunden finns här väldigt speciella fomationer. Här finns bl.a Sveriges längsta grotta Korallgrottan som är en 6 km lång väldigt speciellt grotta med unika formationer. Här har man möjlighet att gå på en guidad tur med företag Vilseledaren. Boka genom Naturescandinavia. Ovanför marken finner man olika häftiga formationer och vittringsfenomen då kolsyra i rinnande vatten reagerat med den kalkrika berggrunden. Expedition bjurälven har spenderat 10 år med att kartlägga en underjordisk vattenfylld grotta där Bjurälven försvinner ner i den s.k. Blinda Dalen. Gården Leipikvattnet är den nordligaste fasta bosättningen i hela Jämtlands län, och är klassad som en kulturmiljö av riksintresse. Här finns fortfarande ett levande jordbruk och flera byggnader med högt kulturhistoriskt värde, bland annat två härbren och en smedja.

Kyrkstaan i vilhelmina sommar och semester

Marsfjällets Naturreservat

Marsfjället ligger ca 10 mil norr om Vilhelmina längs med Vildmarsvägen och kan nås både från Saxnäs, Kitellfjäll och Famomakke. Marsfjällets naturreservat innehåller allt från kalfjäll och fjällbjörkskog i väster till höglänta myrplatåer och urskog i öster. Högfjällsmassivet Marsfjället domineras av den mäktiga, 1 587 meter höga Marsfjällstoppen, högst i södra Lappland. Marsfjället har ett mäktigt djurliv här finns flertalet spännande fågelarter, bl.a trana, sädgås och brushane. I skogslandets del av Marsfjället har du möjlighet att stöta på björn om du har tur. Naturreservatet är även ett Natura 2000 område. Det går en fin vandringsled genom hela Marsfjället från Fatmomakke till Kitellfjäll. I mitten ligger marsfjällskåtan som passar utmärkt som rastplats. Det är ingen fullbonad fjällstuga men här går att övernatta med rätt utrustning.

Kontakta oss

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Kontakt