Destination South Lapland

Destination South Lapland AB är destinationsbolaget för södra Lappland och norra Jämtland. Kommunerna Strömsund, Dorotea, Åsele och Vilhelmina äger bolaget tillsammans. Trots att bolaget är kommunägt så styrs det av näringslivet. Majoriteten av bolagets styrelse är medlemmar från SLIF, företagarnas intresseförening. I praktiken betyder detta att det är företagarna som påverkar vad Destination South Lapland gör.

Syftet med destinationsbolaget är att stärka besöksnäringen i regionen. Detta sker på olika sätt. Mycket handlar om att marknadsföra regionen, oftast med turistföretagen och deras produkter som paketeras i destinationsbolagets bokningssystem. När en produkt paketeras och säljs via Destinations South Laplands kanaler omfattas den av Kammarkollegiets resegaranti, något som researrangörer behöver ha i Sverige.

Förutom marknadsföring pågår en stor del av arbetet som Destination South Lapland gör i det tysta. Mycket av tiden spenderas med att påverka beslut och riktlinjer som ska gynna turismens utveckling i regionen. De som arbetar i Destination South Lapland sitter med i olika regionala arbetsgrupper som bland annat påverkar planering av trafik för att passa turismen. De arbetar också med att träffa och bjuda in internationella researrangörer.

INTILL – Projekt INNOVATIV TURISM I LAPPLAND

45 miljoner till den nya basnäringen!

De tre destinationsorganisationerna Gold of Lapland, Hemavan Tärnaby och South Lapland har gått in i ett samverkansprojekt för att utveckla turismen i den geografiska regionen Malå, Norsjö, Lycksele, Storuman, Vilhelmina, Åsele, Dorotea och Strömsund.
Kommunerna, Region Västerbotten och två av destinationerna medfinansierar projektet. Strukturfondspartnerskapet för övre Norrland har beslutat att bevilja motsvarande 22 811 500 kronor till projekt INTILL.
Total budgeten för hela projektet blir 45,6 milj. kronor.

”Hemavan Tärnaby ser arbetet mot ökad internationalisering som ett nästa steg i destinationens arbete för ökad lönsamhet för företagen. Dessutom är vi övertygade om att samverkan mellan destinationerna kommer att ge oss tyngd och bättre chanser att locka besökare till vår region, säger Elisabet Jonsson, verksamhetschef för Visit Hemavan Tärnaby”

”De lyckade erfarenheter som Gold of Lapland gjort kring exportsatsningen på Nederländerna tar vi med oss i INTILL-projektet, här ser jag stor potential att öka de utländska gästerna och bygga mycket ny kunskap,säger Karin Fällman en av två huvudprojektledare för Gold of Lapland.

”Turistbyråutvecklingen tycker jag är spännande, säger Beatrice Bergqvist som också kommer att arbeta som huvudprojektledare för Gold of Lapland. Här tänker vi skapa ett turistiskt utvecklingscenter i de kommuner som är med 
i projektet och detta kan verkligen bli en motor för lokal turistutveckling, värdskap och produktutveckling.”

“Nu får vi resurser att nå fram på alla nivåer i det arbete vi så envist lagt grunden till. Vi är enade inom destinationen och med denna samverkan över fjäll och dalar så är vår kraft enorm, vi är inte längre en underdog, nu jäklar säger Per Mellström som också vill ta tillfället i akt att poängtera att vi nu söker Sveriges bästa medarbetare till DSL, välkomna.”

Det här ska vi göra i INTILL

Varumärkeskännedom är en stor del i projektet och handlar om marknadsföring och försäljning mot internationella och nationella marknaden. Att synas på internationella marknader kräver resurser och samarbete för att locka gästen från t.ex. Europa. Här kommer även utlandsfödda turist-företagare i regionen att involveras.Att produkter och anläggningar klarar kraven från den internationella gästen är också en viktig framgångsfaktor. Destinationsorganisationerna ska tillsammans med företagen arbeta för att klara av en ökad internationalisering. Aktiviteten från turistbyrå till turistiska utvecklingscentra handlar om att bygga upp en organisation som har hand om gästen på plats. Lokala utvecklingscenter skall skapas som får en viktig roll kring samordning, specialkompetenser, lokala event och blir en del av den turistiska destinationen med lokal prägel och t.ex. mobila enheter.
För att få en fortsatt positiv utveckling i destinationerna krävs det en utveckling för helheten. Destinationsorganisationerna ska fungera som den sammanhängande länken mellan företag, tillhandahålla gemensamma system samt skapa gemensamma verktyg och identifiera och arbeta med generella problem såsom korta säsonger/perioder med låg beläggningsgrad.
Klustersamverkan ska ge ökad samverkan mellan destinationerna, vi ska lära av varandra och av andra turistiska aktörer i regionen, länet, Sverige och grannländer. Hitta finansiella lösningar för framtiden för att kunna investera i turistiskt viktiga komponenter som höjer attraktiviteten.

Målet med projektet är att lyfta turismen i regionen mot ökad internationalisering och skapa konkurrenskraftiga destinationer och hög andel utländska besökare som gynnar näringslivets tillväxt.

Det innovativa i INTILL är

1. Tre konkurrerande destinationer i samverkan
2. 
Näringslivets projekt
3. Nytt att arbeta tillsammans i kluster och använda sig av högskola och universitet i hög grad.
4. Utlandsfödda företagare i regionen är en resurs och en möjlighet för ökad internationalisering
5. Gemensam satsning på ökad internationalisering

Budget:

Projektets budget: Totalt 45.6 milj. kronor fördelat på 15,2 miljoner kronor per destination.

Målgrupp för projektet:

Mikro- och småföretag i regionen som arbetar med turism

Projektorganisation:
• Styrgrupp med representanter från varje destination. • Projektägare är Visit Hemavan Tärnaby AB
• Övergripande funktioner: Projektkoordinator samt projektekonomi för hela projektet
• Destinationsfunktioner: Huvudprojektledare, projektledare, projektassistenter och ekonomifunktioner. Projektstart: 2015-07-01 – 2018-06-30

Kontaktpersoner:
INTILL övergripande projektkoordinator: Elisabet Jonsson tel. 0954-10468 eller elisabet.jonsson@hemavantarnaby.se

Hemavan Tärnaby:
Huvudprojektledare Sofi Marberg tel. 0954-10465, e-post: sofi.marberg@hemavantarnaby.se
Marknadsföringsansvarig: Marianne Lindgren tel. 0954-104 69, e-post: marianne.lindgren@hemavantarnaby.se
Turistbyråansvarig: Inger Andersson tel. 0954-10452, e-post: inger.andersson@hemavantarnaby.se

Gold of Lapland:
Huvudprojektledare Karin Fällman tel. 0918-33110, mobil 070-229 06 42, e-post: karin.fallman@goldoflapland.com
Huvudprojektledare Beatrice Bergqvist tel. 0918-33111, mobil: 070-229 52 92, e-post: beatrice.bergqvist@goldoflapland.com

South Lapland:
Huvudprojektledare: Rasmus Westerberg tel. 070-218 68 77 e-post: rasmus.westerberg@southlapland.com

Kontakta oss:

RASMUS WESTERBERG

Projektledare

Tingsgatan 1
912 33 Vilhelmina

+46 (0)70 218 68 77
rasmus.westerberg@southlapland.com

 

JONAS SVEDIN
Marknadsansvarig

Tingsgatan 1
912 33 Vilhelmina

+46 (0)70 341 43 65

jonas.svedin@southlapland.com

 

CHARLOTTE FALK

Utveckling, B2B Export

Storgatan 40
830 90 Gäddede

+46 (0)70 222 60 66
charlotte.falk@southlapland.com

 

JOHANNA JONSSON
Utveckling, B2B Export

Centralgatan 35
919 31 Åsele

+46 (0)70 232 89 33
johanna.jonsson@southlapland.com

  

STINA A. HEDMAN
Destinationsutvecklare

Tingsgatan 1
912 33 Vilhelmina

+46 (0)70 317 09 47
stina.hedman@southlapland.com

 

Gästundersökning

Webbplatsen gjord med Moln8 publicering