Björnlandet – Guldbäcksleden

Björnlandet – Guldbäcksleden

Längd: 7 km

Lätt till medelsvår vandring.

Observera att du aldrig ska ge dig ut på vandring utan att köpa en riktig vandringskarta samt kompass. Dessa kartor är endast till för att du ska kunna planera din vandring hemifrån.

Vägbeskrivning: Nationalparken nås bäst från vägen mellan Fredrika och Åsele. En avtagsväg söderut leder ned mot Fjälltuna och därefter mot Flärkån. Sista sträckan går över Flärkån in till Angsjön vid nationalparkens östra gräns. Följ Orange ledmarkering. 

Turbeskrivning: Innehållsrik vandring som först tar dig till Björnbergets hällmarker. Sedan ner i granskogen utmed spännande Guldbäcken där dofttickan leder vandraren mellan sälgar med lunglavar.  Sedan genom skogen som brann 1970 fram till Angsjökojan som ligger vackert i en skogsglänta vid Angsjön.

Avslutningsvis passerar leden nationalparkens kärnområde med 500-åriga tallar, blocksänkor och jätteblock.

 

Foto: rr-fotoreporter

Hela parken är på 1100 hektar och invigdes 1991 av Kung Carl XVI Gustaf.

Här kan Du ströva i en av Sveriges värdefullaste urskogar. Branter och lodräta stup bryter av den böljande bergsterrängen. Landskapstypen är så kallad vågig bergkullterräng.

Djurlivet består främst av älg, mård och skogshare men även björn och lodjur. De vanligaste fåglarna är tjäder, lavskrika, bergfink, men även en och annan kungsörn eller fjällvråk kan ses seglande över området. Näringsfattig mark och kärvt klimat är orsaker till den något artfattiga floran, men längs bäckar kan man dock finna bl a torta, skogsnäva, älgört,bergsslok och björkpyrola.

Bra parkeringsplatser i anslutning till parken, vindskydd, grill- och rastplatser samt informationstavlor. En vandringsled finns utmarkerad – den går till Storberget varifrån man har en vidunderlig utkiksplats.

Foto: rr-fotoreporter

Kontakta oss

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Kontakt