Durrenstugan (rastskydd)

Durrenstugan

Durronskalets rastskydd ligger längs skoter/vinterled ca 9 km norr om Klimpfjäll mitt på kalfjället i det mäktiga Durronskalet. 

Rastskyddet är tänkt för rast och har inte ved för att övernatta annat än i nödfall.

Koordinater 
RT 90: X 7225201 Y 1448639. 
Sweref 99: N 7222524 E 486435

Duorra och skal betyder båda dal på fjället. Den här dalen är bildad av inlandsisens framfart under många årtusenden.

 

Kontakta oss

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Kontakt