Grönfjäll-Fättjaur

Grönfjäll-Fättjaur

Start: Grönfjäll

Längd: 24km

Nivå: Medel/svår

Höjdskillnad: 861m

 

Ladda ner karta som pdf här

Observera att du aldrig ska ge dig ut på vandring utan att köpa en riktig vandringskarta samt kompass. Dessa kartor är endast till för att du ska kunna planera din vandring hemifrån.

Leden börjar inne i byn. Första delen är bitvis i brant terräng för att sen komma in i Grantonskalet. En vacker högfjällsdal med Grönfjäll på ena sidan och Klippfjället på den andra. Det finns möjlighet att gå upp på Grönfjällstoppen, 1376 m.ö.h. Genom dalen slingrar sig Grantonbäcken och i slutet av dalen blir det brantare upp mot Rotiken. När du passerat Valfjället går leden ner till Silisens sameviste.

Samevistet vid Silisen är en renvall där det finns en torvkåta, stolpbod och bod. Till renvallen, en öppen gräsbevuxen plats, kunde familjen samla sina renar för mjölkning eller slakt. Intill kåtan finns en kallkälla som fortfarande idag används av besökare. Vistet användes i början av 1900-talet av familjen Thomas Lambert Klemetsson (1889-1981) och Anna Alexandrina Klemetsson (1891-1967, f. Kristoffersdotter). De bedrev renskötsel i området och bodde i Silisen under delar av året. I början av 1920-talet flyttade familjen till Vapstens sameby med sina renar. Thomas Lambert fortsatte med renskötsel till mitten av 1930-talet då han återkom från Vapsten, slutade med renskötsel och blev bofast i Storbacken. Där bedrevs jordbruk och turistverksamhet. Silisen blev ett ställe för myr- och ängsslåtter och användes sporadiskt i renskötseln av familjen Gorek från Vallien.

Från samevistet ner till Fättjaur är det lätt vandring.

Kontakta oss

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Kontakt