Hällingsåfallet

Hällingsåfallet

Längd: 5 km tur och retur.

Svårighet: lätt 

Vägbeskrivning:  Från Gäddede- kör vägen mot Norge, Sväng vänster mot Häggnästet sen är det skyltat mot Hällinsåfallet.

Söder ifrån väg 342: sväng mot Bågede, sväng sedan höger mot Häggnäset. Parkering / Start vid ”Hällarna”.

 

Ladda ner karta som pdf här

Observera att du aldrig ska ge dig ut på vandring utan att köpa en riktig vandringskarta samt kompass. Dessa kartor är endast till för att du ska kunna planera din vandring hemifrån.

En mäktig vandring tätt intill norra Europas längsta vattenfyllda kanjon. I denna Kanjon skimrar regnbågar i tät vattendimma och vintertid fryset vattenfallet till stora, vackra isformationer. Det är sannolikt inte Hällingsån som skapat denna kanjon, utan snarare ett mäktigare vattedrag, kanske delvis den isälv som rusade fram när inlandsisen smälte undan föra snart 900 hundar år sedan. 

Följ den markerade och spångade leden från Hällarna. Leden går längs Hällingsåns breda flöde och i början är det svårt att förstå att man snart kommer att stå vid 50-60 m höga väggar och blicka ner i forsens skum. 

Efter 1,3 km kommer di till början av kanjonen. Här finns en informationstavla och forsen smalnar av. Var försiktig när du går vidare upp mot Hällingsåfallet. Väggarna är branta. 

 Snart har du en fantastisk utsikt mot fallet, 43m fritt fall! Luftfuktigheten är hög vid fallet och ger goda miljöer för både mossor och lavar. Passa på att ta en fikapaus vid någon av de bord som finns nära fallet. Vandra samma led- eller gå bilvägen tillbaka. Runt själva vattenfallet finns rastskydd , rastplatser och toalett. Här är leden anpassad för rullstol.

Hällingsåfallet är ett av Sveriges högsta vattenfall som faller ned i Sveriges längsta kanjon.

Fallet forsar ner i en 42 meter djup ravin och trycks sedan ut i en smal kanjon. Efter 800 meter vidgar sig sprickan och vattnet sprids ut i en mer lugnare flodfora som sträcker sig tre kilometer till sitt utflöde i sjön Hetögeln.

På sommaren bildas det vid solsken en regnbåge i vattenfallet. På grund av den höga luftfuktigheten runt vattenfallet växer här sällsynta lavar och mossor i ravinsluttningarna kring fallet. Här är en av få ställen man se de rödlistade arterna dvärjbulav, kopparmikromossa och spindelmossa. Även de ovanliga och rödlistade svamparterna gränsticka och gullmurkling växer runt fallet.

För de fågelintresserade häckar rödbenad ormvråk och stenfalk i skrevorna som finns i branterna ner mot flodfåran. För de som vill utforska skrevorna och hela kanjonen kan man följa en 2,5 kilometer välpreparerad och delvis spångad vandringsled längs med hela ravinen och Hällingsån till vattenfallet. För de som bara vill se vattenfallet finns parkering, toalett och en bred och spångad väg vid och fram till vattenfallet. Härifrån kan även rullstolsburna ta sig hela vägen fram till fallet och över träbron som går över vattenfallet. För den som har med sig piknikkorgen finns en grill-/eldplats med bord och en raststuga.

Vintertid är Hällingsåfallet också väl värt ett besök. Då har vattenfallet frusit till en enorm isskulptur. Det kan vara svårt att ta sig fram vintertid om det fallit mycket snö. Då kan det bli nödvändigt att köra skoter de sista kilometrarna från plogad väg eller gå med snöskor eller åka skidor.

Hällingsåfallet ligger 18 kilometer söder om Gäddede och kan nås både båda sidorna av Ströms Vattudal. Tydliga skyltar leder fram till Hällingsåfallet hela vägen från Vildmarksvägen från båda hållen.

Vill man se Hällingsåfallet från närmare håll kan man boka en guidad tur med Vilseledaren där man firar ner sig till botten av ravinen. Boka Vilseledaren här

Kontakta oss

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Kontakt