Stekenjokk – Vielmiesmehkie

Stekenjokk – Vielmiesmehkie

Vandring och MTB

Längd: 18 km

Nivå: Lätt/medel

Parkering: Vid gruvmonumentet på Stekenjokk vid sidan av Vildmarksvägen, och i Soldalen vid Klimpfjäll.

 

Ladda ner karta som pdf här

Observera att du aldrig ska ge dig ut på vandring utan att köpa en riktig vandringskarta samt kompass. Dessa kartor är endast till för att du ska kunna planera din vandring hemifrån.

Turen startar uppe på Stekenjokkplatån / Vildmarksvägen och går längs en gropig grusväg som byggdes i samband med malmprospektering.  Leden går på högfjället nästan hela sin längd vilket gör den känslig för vind. Leden går ner från högfjällsplatån till Vielmiesmehkie sameviste. Leden avslutas i Soldalens stugområde ca 2km från centrala Klimpfjäll.

Vielmiesmehkie sameviste beboddes under sommar och höst av samer från Borgafjäll och Storjola. Här bedrevs även sameskola, årskurs 1-3,  under åren 1926-1950. Lärarinnan hette Elsa Skott och skolan bestod av 3 kåtor. En skolkåta, en lärarbostad och en för husmor. Barnen sov i en bod som fortfarande finns kvar. De lekte i skogen och vid ån, där de även fiskade. 

 

Ett besök i Vielmiesmehkie 1934

…/det är en vanlig kåta men den är försedd med två fönster. Barnen sitter med korslagda ben på golvet och vid skrivning, räkning och teckning ha de en litenträplatta de lägger skrivboken, räknehäftet och ritblocket på/…/Barnen får göra milslånga vandringar till fjällen i väster. Lärarinnan berättar, att de nyss kommit hem från en sådan lång fjällvandring som tagit fyra dagar i anspråk. De har vandrat över 6mil och bl.a. besökt två renskiljningar/…

Kontakta oss

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Kontakt