Lill-Månkes

Timrad stuga med 2 bäddar. Ligger längs led Saxnäs-Rissjö.

Utflyktsguide: Gitsfjällets naturreservat

Koordinater
RT90: X 7190450 Y 1484894 .
Sweref 99: N 7188289 E 523147.

 

Stugan bygdes av Lill-Månke år 1900 och  här bode han fram till vintern 1934.Stugan ligger vid Sva Lill-Månke, Magnus Vigilius Fjällström, var inte precis någon drasut. Om man får tro hans egna och många andras uppgifter så mätte han endast två alnar i längd – det betyder 120 centimeter. Det finns många historier om Lill-Månke och han sägs ha varit en stor personlighet.

Historia

Han var född den 31/1 1856 och son till Thomas Thomasson i Marsfjäll, och dennes hustru Maria Månsdotter Fjällström.

Magnus Vigilius gifte sig den 7/3 1881 med Elsa Brita Nilsdotter Pulpur, född den 18/10 1859. 
Lill-Månke och Elsa Brita fick fem barn tillsammans: 
Magnus Andreas född: 1882 27/1 
Thomas Zefyrinus 1883 26/8 
Jonas Kristoffer 1886 16/3 
Anna Maria 1888 17/5 
Nils Justinus 1892 21/4

Elsa Brita dog den 25/4 1892 vid trettiotre år ålder.

Fyra år senare, den 20 april 1896, ingick Lill-Månke nytt äktenskap med Anna Sara Nilsdotter, född 12/6 1861. 
Lill-Månke och Anna Stina fick två döttrar: 
Elsa Zenobia född: 1896 30/10 
Judit Magdalena 1901 8/2

Lill-Månke, som var en rätt så stor renägare, förvärvade en sjättedel av Thomas Zakariassons lappskatteland Västra Arksjölandet och byggde år 1884 en kåta vid Svansjön, där han bodde om somrarna. När han omkring år 1900 (hans egen uppgift) överlät renskötseln till sina söner bosatte han sig året runt vid Svansjön. 
I början av 1900-talet började han timra hus och övriga byggnader och röjde upp åkermark. Han hade då stor hjälp av av en skogsinspektor från Dorotea, som i gengäld fick fiska i Lill-Månkes fiskevatten. Timmer till husen avverkades i omgivningarna, men när detta uppdagades och eftersom han saknade tillstånd blev han åtalad och dömd till böter för olaga avverkning. Bötessumman blev 25 kronor, men av kronan köpte han sedan virket för 30 kronor. 
Han skaffade sig kor och getter och sedan blev jordbruk hans huvudnäring. Vid sidan om fiskade han i Svansjön, Heligsjön och Fisklössjöarna. Fisket täckte gott och väl hus behovet och han kunde också sälja en del fisk, såväl färsk som saltad. Därigenom åtbekom han en del kontanter till hushållet. Dessutom hade han en del inkomster från renarna och ripsnarning gav också några kronor.

 

 

Avvittringen

Vid avvittringen år 1913, tilldelades inhysningslägenheten Svansjön ett skifte omfattande 3,3 hektar inägor, 25 hektar skogsmark och 11,6 hektar impedement. Dessutom tilldelades lägenheten 9,3 hektar utägor. 
År 1914, när inhysningslägenheterna i Västerbottens län besiktades, verkställdes besiktningen av Svansjölägenheten den 15/8. Då fanns följande byggnader på lägenheten: Boningshus och en stor torvkåta, liten ladugård med lada under torvtak, härbärge på låga stolpar, liten källare samt en mindre lada. På ägorna fanns två lador och dessutom ägde Lill-Månke ett båthus vid Svansjön. 
Djurbesättningen bestod vid den tidpunkten av 2 kor, 1 tjur, 2 kalvar och en hund. 
Odling vid lägenheten var främst vallhö och potatis. Därutöver helt obetydligt med korn till grönfoder. En intressant uppgift om potatisens avkastning lämnades av Lill-Månke vid besktningen: Av en tunna sättpotatis erhölls 8 -10 tunnor i skörd. 
Efter andra hustruns död 1932, blev Lill-Månke boende endast en vinter till vid Svansjön. Han hade då en sondotter hos sig som skötte hushållet, samt en dotterson. 
Vintern därpå bodde han i en stuga i Rissjö, vartefter sommaren tillbringades vid Svansjön. Vinterna därpå flyttade han till Strindberg, där dottersonen Kjell hade byggt honom en torvkåta. Där blev han sedan boende några vintrar.

Lill-Månke flyttade i slutet av sin levnad till ålderdomshemmet i Dorotea, där han var otroligt populär och omtyckt av såväl personal som medboende. 
Han dog den 3 juni 1940, 84 år gammal. Minnet av denne lille man, men ändock så stora personlighet lever ännu starkt kvar i bygden.

Lill-Månkes stuga har blivit renoverad, och är idag öppen och tillgänglig för allmänheten. 
Vandringsled finns från Rissjövägen vid Svansjöbäcken. 

Informationen hämtad från Doroteabyar.nu

Kontakta oss

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Kontakt