Tjåkkelestugan

Tjåkkelestugan

Utflyktsguide: Marsfjällets Naturreservat

Koordinater: 

RT90: X 7231600 Y 1442050

Sweref 99: N 7228894 E 479692

Tjåkkelestugan har sex bäddar i den stora, och två bäddar i den lilla. Tillåter vädret på sommaren kan man ta med luftmadrass och sova på loftet.

Stugan är olåst men avgift tas ut för boende, se nedan för betalinformation. Avgiften används till stugans underhåll, utrustning och ved. Betalningsinformation finns även i stugan. Det går inte att boka stugan eller sängplatserna.

Du som besökare ansvarar för att hålla stugan i gott skick samt bära in ved från vedförrådet.

I stugan är det tillåts hund men ej på madrasserna eller filtarna. Köksutrustning ska ej användas som matskål för husdjur.

Vintertid när du stugan med skidor från bommen vid Stekenjokk. Avståndet är åtta kilometer. Observera att skotrar ska parkeras två kilometer innan stugan, restererade bit endast skidåkning. 

 

Tjåkkelestugan

Utrustning: Ved, Såg, Yxa, Två kompletta kök med vedspis

Bäddar: Storstuga 6, Lillstuga 4, 2 madrasser på loftet

Byggår: 1867- 1920, renoverad 2013

Avstånd: Vildmarksvägen 8 km, Klimpfjäll 16 km

 

Storstugan invändigt

Den stora stugan som renoverades 2012 består av två rum och ett loft. I båda rummet finns det vedspis och ett fullt utrustat kök. Det ena rummet har en våningssäng med två bäddar, ett bord vedspis och köksdel. Det andra rummet har två vånginssängar med fyra bäddar, ett bord, en vedspis och köksdel. Loftet är isolerat men inte inrett. Här finns två madrasser och på sommaren går det att sova här, dock ej på vintern då det inte finns eldningsmöjligheter.

Den mindre stugan har en eldstad och två våningssängar, ett bord och viss köksutrustning. Den är inte ordentligt isolerad och är ganska kall att sova i. Stallet har ne eldstad i mitten och enbart britsar längs med ena långsidan. 

Vatten hemtas i Ransarån och som allt fjällvatten är det drickbart.

Så här kommer du till Tjåkkele
Tjåkkelestugan ligger längs med Norgefararleden som går mellan Klimpfjäll och Tärnaby. Detta är en del av gröna bandet och är etappen strax söder om Kungsleden. Från Klmipfjäll till Tjåkkele är det 16 kilometer och är en ganska lagom dagsetapp. Denna led är väl spångad och markerad och går genom Durronskalet.

Från Vildmarksvägen är det bara 8 kilometer från parkeringen nedanför Stekenjokksplatån till till Tjåkkelestugan. Leden från Vildmarsvägen används flitigt av Vilhelmina Södra Sameby vid renflytt och rensamling och går därför fint att cykla på hela vägen fram till stugan. Vidare efter stugan längs med Ransarån eller till Åtnikstugan går det inte att cykla med det är en fin och väl utmärkt vandringsled.

Från parkeringen vid Saxån nedanför Stekenjokk finns det en vandringsled längs Saxån till Övre Ransaren. Härifrån fortsätter leden längs med Ransarån ner till Tjåkkelestugan. 

 

Histora
Tjåkkelestugan var ursprungligen en viktig plats då den ligger längs Norgefararleden. Leden användes som handelsled mellan Klimpfjäll och Mosjoen i Norge. Idag är Norgefararleden en popultär och väldigt vacker vandringsled. Norgefaranleden börjar i Klimpfjäll på Norgefarargården där Ewa Hed sedan 1980 talet serverar fika under sommaren. I Klimpfjäll finns även annat boende på både Hotell Klimpfjäll och Klimpfjällsgården. 

Längs Norgefararleden färdades också fjällbor på väg till Amerika. Mellan 1867 och 1915 emigrerade knappt 1 000 personer från Vilhelmina. Det kan jämföras med att antalet bosatta i socknen år 1867 uppskattades till omkring 3 000 personer. Via Mosjöen kunde de ta sig ner till amerikahamnarna i Trondheim och Bergen. I en av Tjåkkelestugorna har en emigrant år 1906 lämnat ”En sista hälsning till fäderneslandet”.

På 1920-talet byggdes en renvaktarstuga. Ransarån utgör gräns mellan samebyarna Vilhelmina norra och Vilhelmina södra. Stugan användes av samerna för övernattning vid skiljningar i trakterna omkring. Ibland kunde det bli riktigt trångt i stugan eftersom man inte hade möjlighet att som idag åka tillbaka till sitt boende. Då användes alla utrymmen. Periodvis bodde här också personer som var anställda av lappväsendet för att sköta om renstängslet mot Norge.

Rennäringens årscykel delas in i åtta årstider. På våren då vajorna föder sina kalvar. Från och med maj ska renarna befinna sig väster om odlingsgränsen. Under kalvningstiden maj-juni är det mycket viktigt att renarna får vara ostörda. Efter kalvmärkningen i början av juli släpps renarna för att beta. Under den tiden håller sig renarna främst till höglänta områden för att komma undan knott och andra insekter. På hösten samlas renarna ihop för uttag till sarvslakten. Renar finns kvar i området tills snön kommer och de flyttar till vinterbeteslandet. Tänk på att renar vistas i området från vår till långt in på hösten och visa hänsyn.

Idag står stugorna öppna för dig som kommer vandrande eller skidande längs Ransarån. Stanna en stund och vila benen eller övernatta. Lämna sedan stugan i det skick du själv vill finna den. Kom ihåg att betala för din övernattning. Pengarna går till skötsel och underhåll av stugorna.

Regler och betalning
Idag står stugorna öppna för den som kommer vandrande eller skidande längs Ransarån eller Norgefararleden. Skoterkörning är inte tillåten hela vägen fram utan de sista hundra metrarna innan stugan får man skida. Stanna en stund och vila benen eller övernatta. Lämna sedan stugan i det skick du själv vill finna den. Kom ihåg att betala för din övernattning. Pengarna går till skötsel och underhåll av stugorna.

Kom ihåg att man lämnar företräde till sängar för den som kommer in i stugan om man sovit mer än en natt. Man hugger och sågar upp lika mycket ved i stugan som man förbrukat.

Tjåkkelestugan är inte bemannad. Länsstyrelsen sköter om stugorna och fyller på ved. Det kostar 200 kr per natt per person att bo över i stugan och betalningen sätts in på Länsstyrelsens bankgiro eller betalas med SMS.

Så här betalar du
Sms-betalning, sms:a fjallstuga till 72456 (svenska abonnemang)
sms:a fjallstuga till 2140 (norska abonnemang)
Bankgiro 5050-8720 Meddelande: 21149 + ditt namn

Utländskt bankkonto:

Kontakta oss

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Kontakt